ETT BRETT ARBETE MOT EN

TYDLIGARE IDENTITET

Kunskap före säljande identitet

Alpha Plus kombinerar forskning inom funktions-, närings-, livsstils- och skolmedicin med utveckling av kvalitetsprodukter, skräddarsydda hälsokoncept och utbildningar. De har mer än 30 års erfarenhet, gedigen kunskap inom hälsa och flera erfarenhetsutbyten med andra ledande forskare i världen. Alpha Plus är ett kunskapsföretag inom hälsa som vill inspirera människor till ett hälsosammare liv.

En hälsoutmaning

Många produktområden, ett enormt sortiment, koncept och tjänster – allt under samma varumärke – tillsammans med olika grafiska uttryck, gjorde att varumärket fått en allt otydligare identitet. Allt eftersom utbudet och behoven ökat, blev den tidigare grafiska plattformen mer svårjobbad. Med åren hade dessutom fler målgrupper tillkommit, med olika behov av kommunikation.

Tydlighet trots bredd

Vårt uppdrag blev att skapa en tydligare bild av Alpha Plus. Ett större varumärkesarbete påbörjades för att stärka och integrera kommunikationen samt positionera varumärket. Slutresultatet behövde vara både flexibelt, lättarbetat och tydligt. Redan innan arbetet påbörjades, hade vi fått i uppdrag att fortsätta utveckla och uppdatera designen av produktsortimentet, vilket ledde till flera frågor: Hur får vi alla produkter att hänga ihop? Hur skapar vi tydlighet i hyllan? Och hur gör vi med produkter som också ska paketeras i ett ”hälsokoncept”?

Precis den näring du behöver

Varumärkesarbetet inleddes med intervjuer, workshop och en nulägesanalys. Ett arbete som resulterade i en ny varumärkesplattform, grafisk profil och digitala strategier. Vi kompletterade varumärkeslöftet ”Näring för livskraft” med konceptet ”Precis den näring du behöver” som ett led i att förtydliga positionen. För att underlätta produktionen av återkommande material skapade vi mallar för annonser, tidningar, produktblad, utbildningsmaterial, butiksmaterial etc.

Tydlighet med nya varumärken

Som ett led i varumärkesarbetet behövde vi även lyfta ut hälsokoncepten ur sortimentet. De paketerades därför om under nya varumärken vilket medförde att koncepten i sig också blev tydligare. Det gjorde det även lättare att ha samarbeten med andra företag. Glutenspecialisten var ett av dessa koncept som fick en egen identitet.

utmaning

Att i konkurrens med andra aktörer i samma marknadssegment, skapa en tydligare varumärkesidentitet, differentiering och positionering. Framför allt för ett varumärke med så brett varuutbud och flera målgrupper.

insikt

Alpha Plus är ett varumärke laddat med mycket kunskap och historik men som saknar tydlighet och identitet i vissa av målgrupperna.

strategi

Integrera kommunikationen och samla alla grafiska uttryck till ett. Fokusera, skala av och välj bort för att öka tydligheten och igenkänningen.

Koncept

Precis den näring du behöver.

Kanaler

Butik, populär- och fackpress annonsering, webb och sociala medier.

Läs mer

Kunskap före säljande identitet

Alpha Plus kombinerar forskning inom funktions-, närings-, livsstils- och skolmedicin med utveckling av kvalitetsprodukter, skräddarsydda hälsokoncept och utbildningar. De har mer än 30 års erfarenhet, gedigen kunskap inom hälsa och flera erfarenhetsutbyten med andra ledande forskare i världen. Alpha Plus är ett kunskapsföretag inom hälsa som vill inspirera människor till ett hälsosammare liv.

En hälsoutmaning

Många produktområden, ett enormt sortiment, koncept och tjänster – allt under samma varumärke – tillsammans med olika grafiska uttryck, gjorde att varumärket fått en allt otydligare identitet. Allt eftersom utbudet och behoven ökat, blev den tidigare grafiska plattformen mer svårjobbad. Med åren hade dessutom fler målgrupper tillkommit, med olika behov av kommunikation.

Tydlighet trots bredd

Vårt uppdrag blev att skapa en tydligare bild av Alpha Plus. Ett större varumärkesarbete påbörjades för att stärka och integrera kommunikationen samt positionera varumärket. Slutresultatet behövde vara både flexibelt, lättarbetat och tydligt. Redan innan arbetet påbörjades, hade vi fått i uppdrag att fortsätta utveckla och uppdatera designen av produktsortimentet, vilket ledde till flera frågor: Hur får vi alla produkter att hänga ihop? Hur skapar vi tydlighet i hyllan? Och hur gör vi med produkter som också ska paketeras i ett ”hälsokoncept”?

Precis den näring du behöver

Varumärkesarbetet inleddes med intervjuer, workshop och en nulägesanalys. Ett arbete som resulterade i en ny varumärkesplattform, grafisk profil och digitala strategier. Vi kompletterade varumärkeslöftet ”Näring för livskraft” med konceptet ”Precis den näring du behöver” som ett led i att förtydliga positionen. För att underlätta produktionen av återkommande material skapade vi mallar för annonser, tidningar, produktblad, utbildningsmaterial, butiksmaterial etc.

Tydlighet med nya varumärken

Som ett led i varumärkesarbetet behövde vi även lyfta ut hälsokoncepten ur sortimentet. De paketerades därför om under nya varumärken vilket medförde att koncepten i sig också blev tydligare. Det gjorde det även lättare att ha samarbeten med andra företag. Glutenspecialisten var ett av dessa koncept som fick en egen identitet.

”Jag vill förmedla kraft, vilja och möjlighet att lösa problem – för en bättre hälsa” Peter Wilhelmsson VD och grundare för Alpha Plus