EN VIKTIG

NORDISK LANSERING

Många i behov av hjälp

Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. Den är en av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige.

Vi fick uppdraget när det amerikanska läkemedelsbolaget Celgene behövde hjälp med den nordiska lanseringen av Otezla som är en tablettbehandling mot plackpsoriasis och psoriasisartrit.

En lyckad lansering

Baserat på en global varumärkesplattform tog vi fram ett nordiskt anpassat lanseringsmaterial bestående av fackpressannons, banners, presentation (kampanj), bokningsbrev, mailing, patientmaterial, efterlämningsbroschyr, monter- och utställningsmaterial. Vi anpassade även den globala hemsidan för Otezla efter det nordiska regelverket. Kort och gott gjorde vi det mesta som behövdes för en lyckad lansering. Och den blev faktiskt en av de mest lyckade lanseringarna av Otezla utanför USA. Vi är stolta över att ha varit en del av den.

utmaning

Att etablera ett nytt behandlingsalternativ på en marknad med en sedan många år väl inarbetad behandlingsstrategi. Ett nytt läkemedel, ny beredningsform och ett nytt terapiområde för Celgene i Norden.

insikt

Barriärerna är ofta höga när det finns inarbetade behandlingsrutiner.

strategi

Att visa på effekt, säkerhet och enkelhet med den nya tablettbehandlingen.

Koncept

Ett nytt sätt att behandla.

Kanaler

Fackpress, web för profession och allmänhet, säljkår, mässor, vården, patienter.

Läs mer

Många i behov av hjälp

Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. Den är en av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige.

Vi fick uppdraget när det amerikanska läkemedelsbolaget Celgene behövde hjälp med den nordiska lanseringen av Otezla som är en tablettbehandling mot plackpsoriasis och psoriasisartrit.

En lyckad lansering

Baserat på en global varumärkesplattform tog vi fram ett nordiskt anpassat lanseringsmaterial bestående av fackpressannons, banners, presentation (kampanj), bokningsbrev, mailing, patientmaterial, efterlämningsbroschyr, monter- och utställningsmaterial. Vi anpassade även den globala hemsidan för Otezla efter det nordiska regelverket. Kort och gott gjorde vi det mesta som behövdes för en lyckad lansering. Och den blev faktiskt en av de mest lyckade lanseringarna av Otezla utanför USA. Vi är stolta över att ha varit en del av den.

”Det finns 250 000–300 000 personer med någon form av Psoriasis i Sverige

En av Celgenes mest lyckade lanseringar av Otezla utanför USA