Charlotte Krigström

Strategisk Projektledare & VD

15 år på marknadssidan inom läkemedelsindustrin och 10 år på reklambyrå med inriktning på läkemedel. Har gjort lyckade lanseringar för en lång rad läkemedel inom många olika terapiområden. Strategisk, resultatinriktad och driven tävlingsmänniska. Tycker att ett tydligt och engagerande ledarskap som bygger på tillit och respekt fungerar bäst. Ser till att bra saker blir gjorda på ett bra sätt.

Hellre snöig än sandig. Hellre istid än tötid. Hellre ute än inne. Hellre Öland än Gotland.