KONTINUERLIG KOMMUNIKATION FÖR

LÄKEMEDEL

Stroke är en folksjukdom

Varje år får 30000 personer i Sverige stroke. En av de vanligaste orsakerna till stroke är förmaksflimmer som är en rytmrubbning i hjärtat. Risken för stroke kan dock förebyggas med antikoagulantia.1 Ett av dessa är Xarelto som förutom indikationen strokeförbyggande vid icke valvulärt förmaksflimmer också har indikationen djup ventrombos och lungemboli.2

Källor: 1. svd.se 2. fass.se

Nordisk lansering av Xarelto

Xarelto har funnits i Sverige sedan 2008 och vi på Bilbo har haft förtroendet att arbeta med samtliga indikationer i Sverige, Norge och Danmark sedan 2011. Det har varit och är ett omfattande uppdrag där vi tagit fram allt från presentationer och patientmaterial till mässmontrar och digitalt material.

utmaning

Att ta sig in på en konkurrensutsatt marknad med en väl fungerande Waranbehandling och många aktiva intressenter.

insikt

Många patienter med förmaksflimmer går fortfarande utan strokeprofylax trots flera olika behandlingsalternativ. Det finns ett flertal utmaningar till nya alternativ och det krävs övertygande bevis och tydlig kommunikation för att förändra väl inarbetade rutiner inom sjukvården.

strategi

Säkerställa att fler patienter får evidensbaserad och individanpassad behandling.

Koncept

Konsekvent och välformulerat nordiskt material till specialist, öppenvård och patient.

Kanaler

Personliga möten inom sjukvården, webben, utställningar, mässor och kongresser m.m.

Läs mer

Stroke är en folksjukdom

Varje år får 30000 personer i Sverige stroke. En av de vanligaste orsakerna till stroke är förmaksflimmer som är en rytmrubbning i hjärtat. Risken för stroke kan dock förebyggas med antikoagulantia.1 Ett av dessa är Xarelto som förutom indikationen strokeförbyggande vid icke valvulärt förmaksflimmer också har indikationen djup ventrombos och lungemboli.2

Källor: 1. svd.se 2. fass.se

Nordisk lansering av Xarelto

Xarelto har funnits i Sverige sedan 2008 och vi på Bilbo har haft förtroendet att arbeta med samtliga indikationer i Sverige, Norge och Danmark sedan 2011. Det har varit och är ett omfattande uppdrag där vi tagit fram allt från presentationer och patientmaterial till mässmontrar och digitalt material.

”Till er alla på Bilbo som sliter så hårt för att vi ska nå framgång med Xarelto – Ni är så otroligt viktiga för oss och er flexibilitet med alla korr och snabba beslut som ständigt ändras under resan – den är guld värd!”
Annika Thunborg Product Manager Cardiovascular Scandinavia Bayer